Prasátor - zanesení hrubek a gramatických chyb do textu