Jak Prasátor funguje

Aplikovaná pravidla

i za y (lípa za lýpa)
y za i (myš -> miš)
ji za ju (miluji -> miluju)
ežisé za ežizé (režisér -> režizér)
dvěma za dvěmi
třemi za třema
mě za mně
mně za mě
pě za pje (pěst -> pjest)
tš za č (větší -> věčí)
ds za c (předseda -> přeceda)
jsem za sem
takzv za tagz (takzvaně -> tagzvaně)
které za který (kterého -> kterýho)
dě, tě, ně za ďe, ťe, ňe
bě, pě, vě, fě za bje, pje, vjě, fje (hříbě -> hříbje)
dc za c (srdce -> srce)
ž za š (sabotáž -> sabotáš)
a hromada dalších perel...

Náhoda

Každé slovo (oddělovačem je mezera) projde náhodným výběrem, zda dojde k zanesení chyb. Aktuálně je pravděpodobnost zprasení textu 0.99.